گرد و غبار بلای جان جنگل های کشور استدبیر سابق کنوانسیون تنوع زیستی با بیان اینکه جنگل های زاگرس به دلیل قرار گرفتن در معرض گرد و غبار بیشتر تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند، گفت: ورود ریزگردها به شمال کشور می تواند خسارت زیادی به جنگل های منطقه وارد کند. و شاید به دلیل ناسازگاری با جنگل های هیرکانی خسارات بیشتری به این منطقه وارد شود.

به گزارش ایسنا، با شروع فصل بهار شاهد افزایش ریزگردها در کشور هستیم. مقدار زیادی از این پودر منشا خارجی دارد که در مقاطع مختلف کشور را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار داده است. این پدیده بر روی پوشش گیاهی هر دو جنگل زاگرس و هیرکان تأثیر منفی می گذارد، اما میزان تأثیر گونه های گیاهی در هر یک از این جنگل ها بسته به گونه های گیاهی و اقلیم آنها متفاوت است.

هادی کیادلیری در گفت وگو با ایسناوی با بیان اینکه تقسیم بندی مناطق مختلف کشور از نظر تاثیر گرد و غبار کار ساده ای نیست و نیازمند تحقیقات عمیق برای بررسی حساسیت همگان به گرد و غبار است، گفت: جنگل های زاگرس دارای برگ های کرکی و خشک و کم آبی هستند. این در حالی است که گرد و غبار وارد شده از غرب کشور به گونه ای این جنگل ها را تحت تأثیر قرار می دهد که این موها در اثر جذب گرد و غبار توسط بلوط ها آسیب می بینند.

دبیر سابق کنوانسیون تنوع زیستی با بیان اینکه شرایط منطقه ای مختلف اثرات متفاوتی بر گیاهان دارد، گفت: در شرایط مختلف محیطی حتی تعداد و اندازه برگ های گیاه نیز متفاوت است و می تواند حساسیت گیاه را به گرد و غبار افزایش یا کاهش دهد.

وی ادامه داد: جنگل های زاگرس به دلیل اینکه بیشتر در معرض گرد و غبار هستند بیشتر تحت تاثیر ریزگردها هستند. اگر این میزان گرد و غبار وارد شمال کشور شود درختان جنگل های شمال نیز با مشکل مواجه می شوند چرا که درختان شمال کشور با این شرایط سازگاری ندارند و با شرایط سخت تری مواجه هستند.

دبیر سابق کنوانسیون تنوع زیستی درباره آسیب پذیری درختان و گیاهان زاگرس در برابر گرد و غبار گفت: گرد و غبار روی برگ درختان می نشیند و مانع تنفس آنها می شود. در برخی موارد ذرات گرد و غبار به قدری کوچک هستند که می توانند به منافذ گیاهان نفوذ کرده و دمای برگ ها را افزایش دهند که منجر به خشک شدن گیاه می شود.

چیادلیری در خاتمه درباره عواملی که در تأثیر گیاهان بر گرد و غبار نقش دارند، تصریح کرد: عواملی مانند پهنای برگ، کرک بودن یا نبودن آن، میزان بارندگی در منطقه و مدت زمانی که گیاهان در معرض آن قرار دارند. در برابر گرد و غبار، نقش مهمی در آسیب پذیری در برابر گرد و غبار دارد.

انتهای پیام/

جادوگران

دیدگاهتان را بنویسید