یادداشت هایی در مورد تورم اخیر / سیاست حذف ارز ترجیحی دلیل تمام تورم های اخیر نیست
در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ماه، تورم نقطه به نقطه 18.7 واحد درصد و تورم 12 ماهه 17.14 واحد درصد کاهش یافت که نمونه ای موفق و بی نظیر از اقتصاد ایران در این مدت است. بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید