یک سال از 1400 انتخابات می گذرد
رئیسی با وعده هایی چون ساخت 4 میلیون مسکن و ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال، مبارزه با فساد و رانت، بهبود وضعیت اقتصادی، تغییر ساختارهای غلط اداری، مشروط نکردن اقتصاد و توسعه کشور به مذاکره و … موفق شد. مقایسه با سایر نامزدها شانس عمومی بیشتری پیدا کنید

دیدگاهتان را بنویسید