یک چهارم سیل خوزستان در مخازن ذخیره می شود


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از ذخیره 25 درصدی سیلاب های اخیر در حوزه های آبخیز این استان خبر داد.
بهزاد تجاری گفت: آبخیزداری به عنوان یکی از اقدامات کنترل یکپارچه سیلاب محسوب می شود که با استفاده از روش های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیلاب در مناطق پایین دست و در معرض خطر دارد.
وی بیان کرد: 509 سد حوضه آبریز در استان خوزستان وجود دارد که 25 درصد سیلاب های اخیر استان را مهار و ذخیره کرده اند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: بر اساس این آمار، سیل اخیر باعث ذخیره و کنترل بیش از 28 میلیون متر مکعب آب در مخازن سدهای آبخیزداری استان شد. .

دیدگاهتان را بنویسید