100NO 478: کلیشه ها و قهوه


مارکوس زمان جالبی را در سیدنی گذراند، جایی که انتخاب شیر همراه با قهوه‌اش مورد توجه باریستا قرار گرفت.

آیا انتخاب های غذایی ما تفکیک بیشتری ایجاد کرده است یا در مسیر درستی هستیم؟

برای اطلاعات بیشتر در مورد Damo به www.damiankristof.com مراجعه کنید

برای اطلاعات بیشتر در مورد مارکوس، به www.marcuspearce.com.au مراجعه کنید

انتشار 100NO 478: کلیشه ها و قهوه اولین بار در The Wellness Couch ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید