3 فوت و 171 عروق کرونر جدید در 24 ساعت گذشته
در حال حاضر هیچ شهری با رنگ قرمز و نارنجی، 253 شهر به رنگ زرد و 195 شهر با رنگ آبی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید