6 گودال خطرناک در غرب پایتخت وجود دارد


این گودال ها دارای سند مالکیت و متعلق به افراد و بخش خصوصی است و از نظر قانونی شهرداری نمی تواند برای ایمن سازی کامل این گودال ها اقدام کند و مالکان باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند.

شهردار منطقه پنج تهران از وجود 6 گودال خطرناک در این منطقه غربی پایتخت خبر داد و گفت: صاحبان این گودال ها باید ایمن شوند.

به گزارش ایلنا، احسان شریفی گفت: تمامی گودال های خطرناک غرب تهران توسط مالکان رها شده و به طور کلی خطرناک است، البته شهرداری تا حد امکان سعی کرده تا نرده ها و سایر اقدامات اساسی را انجام دهد.

وی افزود: این گودال ها دارای اسناد مالکیت و متعلق به افراد و بخش خصوصی است و از نظر قانونی شهرداری نمی تواند برای ایمن سازی کامل این گودال ها اقدام کند و مالکان باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

شهردار منطقه پنج تهران ادامه داد: البته شهرداری تذکراتی به مالکان داده و برای ایمن سازی این گودال ها زمان تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار سایت این شهر، شریفی خاطرنشان کرد: وجود این گودال ها می تواند برای شهروندان خطرناک باشد و از مالکان تقاضا داریم با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی و سست شدن خاک نسبت به ایمن سازی این گودال ها اقدام کنند. .

دیدگاهتان را بنویسید