80 درصد از مشترکان کمتر از طرح تعیین شده برق مصرف کردند


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه مدیریت برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام افزایش مصرف برق امروز در کشور گفت: بر اساس آمار، اتفاقی که در بخش داخلی افتاده است، بی سابقه است. در سال گذشته به طور متوسط ​​25 درصد از مشترکان بیش از مدل تنظیم شده و 75 درصد کمتر از مدل مصرف کرده اند. بر اساس اطلاعات دریافتی از خردادماه از 75 درصد به 80 درصد رسیده است که نشان از همکاری بسیار خوب مردم با صنعت برق دارد که جا دارد از این بابت تشکر کنم و آرزو کنم در ماه های آینده که ماه های گرمی است این همکاری ادامه پیدا کند.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: همچنین از مشترکانی که بیش از حد استاندارد مصرف می کنند تقاضا به قبوض آنها در ماه های آینده توجه خواهم کرد زیرا در صورت عدم رعایت تعرفه آنها به عنوان یارانه محاسبه نمی شود. بنابراین هم برای کاهش هزینه های خود و هم به با تامین برق سایر مشترکین ما را در کاهش مصرف یاری کنید.

سخنگوی صنعت برق مربوط به طبق برنامه نظارتی ورزش کنید رشته وی در مدیریت آب و برق گفت: روز چهارشنبه (اول تیرماه) وزارت نیرو رزمایش بسیار خوبی را با همکاری وزارت کشور، بسیج و سپاه پاسداران انجام داد. همکاران سپاه در بخش نظامی الگوی بسیار خوبی برای کاهش مصرف به خودی خود گذاشته اند شروع کنید و می خواهند 30 درصد از هزینه های خود در بخش های مختلف سپاه را کاهش دهند. این قالب فعال شده است گسترش واحدهای نظامی دیگری نیز وجود دارد و امیدواریم همه این طرح را اجرا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید