955000 فارغ التحصیل بیکار داریم / سهم 41 درصد از کل بیکاران


به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت سالمندان کشور بیکار هستند. یعنی تابستان امسال 13.2 درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل از آموزش عالی بیکار بوده اند که نسبت به تابستان 1400 1.2 درصد کاهش نشان می دهد البته نسبت به بهار امسال تعداد فارغ التحصیلان بیکار افزایش داشته است. توسط بیش از 4 هزار نفر
همچنین 513 هزار و 895 نفر از این جمعیت زن و 441 هزار و 503 نفر مرد هستند. بر حسب درصد، نرخ بیکاری برای مردان دارای مدرک دانشگاهی 9.7٪ و برای زنان – 23.2٪ است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گروه پسر در تابستان 1401 نسبت به تابستان 1400 0.9 درصد و در گروه زنان 1.8 درصد کاهش نشان می دهد.
40.9 درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند
همچنین در حال حاضر 2 میلیون و 333 هزار و 457 بیکار در کشور داریم و تحلیل سهم «بیکاران تحصیل کرده از کل جمعیت بیکار کشور» نشان می دهد که 40.9 درصد از بیکاران کشور در گروه بیکاران کشور قرار دارند. فارغ التحصیلان آموزش عالی که این سهم در تابستان 1400 معادل 40.6 درصد بوده که نشان دهنده افزایش 0.3 درصدی تعداد فارغ التحصیلان بیکار است.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل جمعیت شاغل» با افزایش مواجه است، بنابراین این سهم با افزایش 0.9 درصدی از 25.6 درصد در تابستان 1400 به 26.5 درصد در تابستان 1401 رسیده است.

تعداد کل بیکاران کشور (15 به بالا)
2 میلیون و 333 هزار و 457 نفر

تعداد فارغ التحصیلان بیکار
955 هزار و 398 نفر

تعداد فارغ التحصیلان بیکار
441 هزار و 503 نفر

تعداد فارغ التحصیلان بیکار
513 هزار و 895 نفر

دیدگاهتان را بنویسید