آمریکایی ها با نقص ها و عدم اطمینان راحت هستند


رئیس جمهور در پاسخ به شیطنت های اخیر آمریکا گفت: اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حمایت از هرج و مرج، ترور و ناامنی در ایران بار دیگر نادرستی ادعای حمایت از حقوق بشر، امنیت و صلح را ثابت کرد و به عنوان بزرگان معنا بخشید. شیطان

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه شورای وزیران با اشاره به حمایت آمریکا از ایجاد نابسامانی و ناامنی در ایران، اظهار کرد: اظهارات رئیس جمهور آمریکا که به خود اجازه می دهد هرج و مرج، ترور و ویرانی را در دیگری دامن بزند. کشوری که یادآور سوهون جاودان، بنیانگذار جمهوری اسلامی است، آمریکا را شیطان بزرگ نامید.

رئیسی با اشاره به اینکه نقش و خباثت آمریکا را می توان در ریشه یابی بیشتر تخریب ها، کشتارها و ناآرامی ها در منطقه جستجو کرد، تصریح کرد: 70 سال حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و دو دهه تجاوز و جنگ – تحریک طرف آمریکایی ها در افغانستان نمونه ای از اقدامات شیطان بزرگ است.

رئیسی با بیان اینکه آمریکایی ها از هر حرکت خوب، بدیع و خلاقانه ملت ایران عصبانی می شوند و از ایرادات و مشکلات و همچنین ناامنی خوشحال می شوند، تصریح کرد: ملت ایران دشمن و ترفندهای او را به خوبی می شناسد و این بار می شناسد. او را در رسیدن به هدف ناکام گذاشت و راه رشد و ترقی را با قدرت و عزت ادامه داد.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود ایجاد امید در جامعه با الفاظ اقناعی، قابل دفاع و وحدت آفرین را وظیفه و رسالت مهم و اساسی اعضای دولت خواند و گفت: دشمن به دنبال کاشتن یأس و ناامیدی است. وقایع اخیر و باید برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردمی که با این توطئه دشمن مواجه هستند، اقدامات مؤثری انجام داد.

رئیسی اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات شرکت های زیان ده و برقراری انضباط مالی در این شرکت ها را مطلوب ارزیابی کرد و بر اطلاع رسانی دقیق این گونه اقدامات به مردم تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به معضل خشکسالی در کشور، مدیریت مصرف منابع را مورد توجه قرار داد و وزارت نیرو را مکلف کرد تا با تشریح مشکلات، برنامه های این وزارتخانه در مدیریت و بهینه سازی مصرف را به اطلاع مردم برساند. و کاستی ها به تفصیل

دیدگاهتان را بنویسید