آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند تا جلسه دادگاه برگزار شود


روابط عمومی معاون اول قوه قضائیه: قرار بازداشت کیفری صادر شده، با قرار وثیقه آزاد شده اند و این به معنای بی گناه یا موجه بودن این افراد نیست.

روابط عمومی معاون اول قوه قضاییه در خصوص آزادی متهمان اغتشاشات اخیر توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه در تشریح خبر منتشر شده به نقل از معاون اول قوه قضاییه مبنی بر آزادی 90 درصد متهمان ظرف 24 ساعت از بازداشت، اعلام کرد: پس از تشکیل پرونده آزاد شدند. قرار وثیقه و این به معنای برائت یا بی گناهی این افراد نیست و پس از تکمیل تحقیقات احراز خواهد شد.»

دیدگاهتان را بنویسید