آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک سینه می تواند جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) انجام دهد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | همزمانی


بله ، این بیماری شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این عارضه مستلزم آن است که فرد بطور دوره ای مورد معاینه و بررسی قرار گیرد ، به ویژه پس از سن 40-45 سالگی. پس از جراحی کاشت سینه ، این معاینات دوره ای را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت لزوم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید