اجاره بهای مسکن در تهران به 126 هزار و 900 تن در هر مترمربع رسیده است


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گزارشی به بررسی نوسانات قیمت خرید و فروش و همچنین اجاره واحدهای مسکونی در تهران از سال ۱۳۷۰ تا اردیبهشت ماه پرداخت. سال جاری پرداخت. در این گزارش میانگین قیمت خرید یک متر مربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از سامانه ثبت اسناد و املاک کشور میانگین اجاره بها هر متر مربع واحد مسکونی تهران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرخ تورم از مرکز آمار گرفته شده است.

بر اساس اطلاعات برگرفته از سامانه ثبت اسناد و املاک کشور میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع هر واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه 1401 معادل 36 میلیون و 247 هزار تن، سال 1400 معادل 31 میلیون و 296 هزار تن، سال 1399 معادل 24 میلیون و 29 هزار تن، سال 1398 معادل 13 میلیون و 330 هزار تن، معادل 330 میلیون و 130 هزار تن ، معادل 13 میلیون و 139 میلیون تن، سال 139، معادل 139 میلیون هزار تن، سال 1396 معادل 4 میلیون و 822 هزار تن، سال 1395، معادل 4 میلیون و 372 هزار تن، سال 1394 میلیون و معادل 141 هزار تن، سال 1393 معادل 4 میلیون و 176 هزار تن، سال 176 معادل 4 میلیون و 141 هزار تن، سال 1393 معادل 4 میلیون و 176 هزار تن، 176 هزار تن تا 3 میلیون و 954 هزار تن، معادل 2 میلیون و 964 هزار تن و در سال 1390 معادل 2 میلیون و 41 هزار تن.

همچنین میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در دهه 80 نشان می دهد که قیمت خرید یک مترمربع واحد مسکونی برگرفته از سامانه ثبت اسناد و املاک در سال 1389 معادل یک میلیون و 735 هزار است. تومان در سال 1388 معادل یک میلیون و 607 هزار تن، 1387 معادل یک میلیون و 778 هزار تن، سال 1386 معادل یک میلیون و 509 هزار تن، سال 1385 معادل 831 هزار تن، سال 1384 معادل یک میلیون و 778 هزار تن، سال 1385 معادل 831 هزار تن، سال 1384 معادل 1349،000 تومان. هزار معادل 584 هزار تن1382 معادل 599000 تن، 1381 معادل 481000 تن، 1380 معادل 319000 تن.

این گزارش همچنین نگاهی دارد به میانگین اجاره بهای هر مترمربع مسکن در شهر تهران که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. بر اساس این اطلاعات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است میانگین اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت ماه امسال معادل 126900 تن، در سال 1400 معادل 84800 تن، در سال 1399 معادل 62900 تن، در سال 1398 معادل 47500 تن در سال 139 بوده است. معادل 36450 تن 20 هزار و 860 تومان، سال 1392 برابر با 18 هزار و 590 تومان، سال 1391 برابر با 15 هزار و 470 تومان، در سال 1390 معادل 12 هزار و 950 تومان است.

بر اساس نرخ تورم سالانه را در نظر می گیرد بر اساس اطلاعات مرکز آمار اعلام شد. تورم اردیبهشت امسال معادل 38.7 درصد، در سال 1400 معادل 44 درصد، در سال 1399 معادل 36.5 درصد، در سال 1398 معادل 34.8 درصد، در سال 1397 معادل 26.7 درصد، در سال 1396 بوده است. معادل 8.4 درصد، در سال 1395 معادل 6.8 درصد، در سال 1394 معادل 11.2 درصد، در سال 1393 برابر با 14، 6 درصد، در سال 1392 معادل 32.9 درصد، در سال 1391 برابر با 29.2 درصد بوده است. در سال 1390 معادل 21.5 درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید