استاد پیشکسوت مطبوعات درگذشت
میرزایی همچنین در واشنگتن مشغول تحصیل در زمینه تبلیغات است. این روزنامه نگار و مورخ که روزنامه نگاری را در روزنامه اطلاعات آغاز کرد، از سال 1335 وارد حرفه روزنامه نگاری شد و عمدتاً در تهیه و انتشار گزارش های تاریخ سیاسی ایران با مطبوعات همکاری داشت.

دیدگاهتان را بنویسید