اصلاحات – نه اصلاح طلبان – تنها راه نجات کشور است


عصر ایران است. سجاد بهزادی – برخی افراد وقتی نارضایتی در جامعه زیاد می شود، دوباره از آرزوها و آرزوهای خود می گویند و جز با پایه گذاری جدید ارضا نمی شوند. مثلاً آیا شعار «اصلاح طلبان، اصولگرایان، پایان» می دهند، این قشر از جامعه کاملاً از همه ارکان نظام سرخورده شده اند و در رفتار و شعارهای خود از همه جریان های سیاسی جامعه عبور می کنند.
اما آیا توسعه سیاسی بدون اصلاحات امکان پذیر است؟ چرا قشر ناراضی جامعه ایران وقتی اصلاحات را پشت سر می گذارد و آن را نسخه ای برای تقویت سیاست حکومت داری می پندارد، برای وضعیت کنونی برنامه ای جدید و روشن ارائه نمی کند؟
اصلاحات ایران اگرچه شکست خورد، اما برنامه مشخصی برای حل مشکلات جامعه داشتند. به گفته عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد، «جنبش اصلاحات موفق ترین جنبش سیاسی در تاریخ 150 ساله اخیر ایران است، عدم تداوم آن محصول کناره گیری رهبران آن از این جنبش و نه چسبیدن به آن است».
امروزه اگر جامعه ایران آبستن نارضایتی های انباشته در بخش هایی از نظام حاکم است، به این دلیل است که ریشه اصلاحات به عنوان راه حل بسیاری از چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه جدی گرفته نمی شود.
بیایید باور کنیم که اصلاحات پتانسیل بالایی داشت که نادیده گرفته شد. همچنین قانون اساسی ما اختیارات مهمی در آن دارد که هنوز اجرایی نشده است. در خشونتی که امروز شاهد آن بخشی از جامعه ایران هستیم، اصلاحات و توسعه سیاسی هرگز متولد نخواهد شد.

ما باید مطمئن شویم که اصلاحات واقعی همچنان مایه امید جامعه ایران باشد و نظام حاکم ثابت کند که با پذیرش اصلاحات می تواند روند تاریخی توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران را احیا کند و سیاست بدون خشونت می تواند در جامعه انجام می شود.

اصلاحات معادل اصلاح طلبان و عملکرد آنها در دو دهه گذشته نیست. اگر اصلاحات این است، من هم با سخنان دگراندیشان امروز جامعه ایران موافقم و چپ و راست بلندتر فریاد می زنم که «تمام شد». اما اصلاحات دارای مفاهیم و مضامین روشن و عمیق تری است که نظام سیاسی غرب با تکیه بر آن توانسته بر بسیاری از بحران های خود فائق آید.

حاملان اصلاحات مرتکب اشتباهات زیادی شدند، اما اصلاحات شکست نخورد و باید کاری کرد که صدای اصلاح طلبان طنین قوی تری در نظام حاکم بر ایران پیدا کند و مطمئن باشیم که این رویکرد و این کنشگری در منافع کشورمان را تقویت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید