ببینید | گرد و غبار دوباره در راه ایران؛ چندین استان منتظر یک قیام جدید هستند
گزارش های هواشناسی حاکی از آن است که برخی شهرها باید منتظر طوفان گرد و غبار دیگری باشند. برای استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز از جمله قزوین، البرز، تهران، سمنان و همچنین استان های مرکزی قم وزش باد شدید و در مناطق شیب دار رگبار گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین طی سه روز آینده در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید، رگبار گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی پیش بینی می شود. امروز در برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور وزش باد و گرد و خاک خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید