برگزاری مناظره “من اعتراض دارم!” در دانشگاه شریف


دو طیف همیشه تهدید و توهین می کنند و روزنامه کیهان اصل این طرز فکر است و می گوید بگیر و ببند و خبرگزاری فارس هم به آن اضافه شده و تولیدی ندارند و از چهره می ترسند. گفتگوی رو در رو

مناظره “من اعتراض دارم!” با حضور احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیر کل نشریه ادوار تحکیم وحدت و عبدالله گنجی، روزنامه نگار و مدیرمسئول روزنامه همشهری، در دانشگاه فنی شریف برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این مناظره احمد زیدآبادی، دبیرکل ادور تحکیم وحدت گفت: آنچه به عنوان گفت و گو مطرح می شود، اگر با اصول آن همراه نباشد، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. وقتی دو نفر با هم بحث می کنند باید مبنایی را تعیین کنند که طرف مقابل بتواند اختلاف نظر خود را بیان کند، اما آنچه من می بینم فکر می کنم دوستان اصولگرا سال هاست دچار انحطاط فکری شده اند و تولیدی در این زمینه وجود ندارد. حوزه تئوری و بحث، سیاسی نیستند. به دلیل فقدان نظریه و اندیشه جدید، سکوت کردند.

من برکناری از قدرت را راهی پرهزینه و غیرممکن برای کشور می دانم

وی ابراز عقیده کرد: دو گروه همیشه تهدید و توهین می کنند و روزنامه کیهان اصل این طرز تفکر است و می گوید آن را بگیرید و ببندید و خبرگزاری فارس هم به آن اضافه می شود و مولد نیستند و از گفت و گو می ترسند چهره در چهره. ما دو سه روزنامه در داخل داریم که یکی از آنها روزنامه همهان است که گروه دیگر همه اتفاقات را به گردن این روزنامه می اندازند و گروه دیگر می گویند ما سخنگو هستیم. در جریان اصلاحات گروهی وجود داشت که ما به آن رای‌دهندگان می‌گفتیم.

وی تاکید کرد: اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید شرایط بحث رعایت شود. من براندازی را برای دولت پرهزینه و غیرممکن می دانم و از قدیم گفته ام ما مردمی پرحرف هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید