تحریم های ضد روسیه اروپا را فلج خواهد کرد


ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز شنبه گفت که کشورش به ارتشی نیاز دارد که بتواند به عنوان یک بازدارنده عمل کند و امنیت آن را تضمین کند، اگر اقتصاد آشفته جرقه جنگ در اروپا را به دنبال داشته باشد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در سخنرانی خود در ارتش این کشور همچنان بر مخالفت کشورش با تحریم های اروپا علیه روسیه تاکید کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز شنبه گفت که کشورش به ارتشی نیاز دارد که بتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و امنیت آن را تضمین کند، در صورتی که شرایط سخت اقتصادی باعث جنگ در اروپا شود.

اوربان به ارتش کشورش گفت: ما نمی‌توانیم مانند شترمرغ سرهایمان را در شن‌ها فرو کنیم. ما باید با واقعیت روبرو شویم. اگر به همین منوال ادامه یابد، تحریم ها اروپا را فلج می کند و اقتصاد این قاره به زانو در می آید.

وی در ادامه سخنان خود تحریم های ضدروسی را دلیل به خطر افتادن شهروندان اروپایی و رکود اقتصادی این کشورها دانست و افزود: در چنین شرایطی کشور ما باید از خود دفاع کند و ارتش مستقل داشته باشد. برای خودش.”

اوربان در یک سخنرانی در ماه مارس گفت که مجارستان قدرت نظامی خود را در دهه آینده افزایش خواهد داد تا امنیت خود را تضمین کند. وی افزود: کشورهای اروپایی نباید در امور دفاعی تنها به آمریکا تکیه کنند.

بوداپست بارها با سیاست تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو مخالفت کرده است زیرا معتقد است این تحریم ها بیشتر به کشورهای اروپایی آسیب زده است. در ماه های اخیر تحریم های اروپا علیه روسیه باعث افزایش قیمت سوخت و تورم در اکثر کشورهای اروپایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید