تصمیم دادگاه اروپا برای ممنوعیت حجاب در محل کار


دادگاه اروپا اعلام کرد اگر این قانون باعث تبعیض نژادی و مشکلات مربوط به مذهب مردم شود، شرکت ها می توانند به دادگاه ثابت کنند که نیاز به این قانون وجود دارد.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا در حکمی به شرکت های اروپایی اجازه داد در صورت لزوم حجاب را ممنوع کنند.

به گزارش ایرنا، دیوان عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت های فعال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند استفاده از نمادهای مذهبی از جمله روسری را ممنوع کنند.

دادگاه اروپا اعلام کرد اگر این قانون باعث تبعیض نژادی و مشکلات مربوط به مذهب مردم شود، شرکت ها می توانند به دادگاه ثابت کنند که نیاز به این قانون وجود دارد.

دادگاه دادگستری اروپا این قانون را پس از اعتراض یک زن با حجاب به یک شرکت بلژیکی که گفته می شود او را از حجاب در محل کار منع کرده بود، صادر کرد.

این شرکت بلژیکی اعلام کرد که قانونی را در سراسر کشور اجرا کرده است که بر اساس آن همه کارکنان بدون توجه به قوانین دینی باید حجاب داشته باشند و به هیچ وجه قوانین اسلامی را نقض نکرده است. کارمندان این شرکت ادعا می کنند که کارمندان سایر ادیان مجاز به استفاده از روسری یا روسری نیستند.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا (CJEU) اعلام کرده است که عدم استفاده از نمادهای مذهبی مانند روسری برای شرکت های اروپایی، ناقض قوانین مذهبی نیست.

با این حال، دادگاه گفت که یک قانون بی طرفی کارفرما می تواند به طور غیرمستقیم تبعیض آمیز تلقی شود اگر به دین یا اعتقاد خاصی آسیب برساند.

دیدگاهتان را بنویسید