تمدید مهلت ارسال مدارک داوطلبان سهمیه مناطق محروم به ازمون
با ½fer inous ℃ تغییر کرد

می خواهی بروی؟برای این داوطلبان متقاضیان سهمیه مناطق محروم شرکت کننده در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار متخصص که برای استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در فرم ثبت نام اقدام کرده و در مهلت اعلام شده مدارک خود را تکمیل نکرده اند. شايد از دوشنبه 16 خرداد تا چهارشنبه 16 خرداد با مراجعه به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت تکميل مدارک.

سکک: :سمم: :ککک::::::: :کککک:: :ک :کککککککک :ککککککک:::کککککککککککککک

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح روز پنجشنبه 21 اردیبهشت 1401 در 32 حوزه امتحانی و 30 شهرستان برگزار شد. . 47شور از این تعداد 11847 نفر واجد شرایط بودند.

14تت01 01 ت 01 01 01 01 01 14 01 01 01 01 01 01 14 14 14 01 01 01 14 14 14 14 14 14 14 01 01 01 01 01 010

انتهای پیام /

جادوگران

یک پارکینگ


ایسنا/ مرکز معاونت اسناد و ماملاک گفت: رئیس سازمان دستور ویژه اعطای 100…

دیدگاهتان را بنویسید