دانشگاه علوم پزشکی مشهد: افزایش احتمال ورود آبله میمون به ایران
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بهترین راه مبارزه با یک بیماری ویروسی که دستگاه تنفسی را نیز درگیر می کند استفاده از ماسک است. اگر ویروس در هر جایی که سطح انطباق کمتر است وارد شود، شیوع بیماری نیز بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید