درباره «فوریت های اجتماعی» بیشتر بدانید.«تجربه»، «به‌موقع بودن» و «در دسترس بودن» سه کلیدواژه اصلی ویژگی‌های برنامه بهزیستی اورژانس هستند. این برنامه که در سال 2018 تنظیم شد، با مداخلات روانی-اجتماعی با هدف ایفای نقش مهمی در پیشگیری از جرم و جرم زدایی انجام شد.

به گزارش ایسنا، در هر جامعه ای اقدامات و برنامه هایی برای رفع نیازهای مردم و رفع یا کاهش مشکلات آنها تدوین و اجرا می شود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه ممکن است این برنامه ها با توجه به شرایط مختلف در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما نکته مهم شناخت مشکلات و راه حل های مناسب است. یکی از این برنامه ها در ایران، برنامه کمک های اجتماعی اورژانسی است.

برنامه اورژانس اجتماعی ترکیبی از مداخله در شرایط بحرانی فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 و تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار و پایگاه اجتماعی) است که هر کدام دستورالعمل‌های مستقلی دارند.

برنامه اورژانس اجتماعی چه ویژگی هایی دارد؟

این برنامه ویژگی های مهم ارائه خدمات اجتماعی را در نظر می گیرد. «تخصص»، «نسبت» و «در دسترس بودن» تا ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان اجتماعی کشور محدود به زمان نباشد. و مکان رویکرد فعال جایگزین رویکرد منفعل شده و در برنامه ها نیز عملیاتی می شود. این برنامه با هدف استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش بروکراسی اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت، جامعیت و … اجرا می شود.

هدف این برنامه جایگزینی مداخلات روانی- اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در کنار آن دسته از مداخلاتی است که نقش مهمی در پیشگیری از جرم و جرم زدایی دارند. شناسایی آسیب های اجتماعی عمومی و گسترده در سطح ملی، منطقه ای و محلی نیز از این طریق انجام می شود. در واقع، این نوع مداخله، اثربخشی تئوری برچسب را به حداقل می رساند تا زمینه ای برای توانمندسازی افراد آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی و بازگرداندن آنها به زندگی سالم فراهم شود.

اما اصول فوریت اجتماعی چیست؟

اما در این میان اورژانس اجتماعی چند اصل دارد. رفع آسیب اجتماعی امکان پذیر نیست اما با برنامه ریزی صحیح می توان آن را کنترل کرد، خدمات در برنامه اورژانس اجتماعی باید حداقل دارای سه ویژگی تخصصی، سریع و در دسترس بودن باشد تا پسا سهراب نباشد. مرگ. با توجه به چندوجهی بودن آسیب های اجتماعی، همکاری درون سازمانی و برون سازمانی نقش مهمی در اجرای این برنامه دارد، کار گروهی در این برنامه بسیار حائز اهمیت است، توجه به فرد، خانواده و جامعه، برنامه و مداخله باید باشد. بر اساس رویکرد علمی، حل مشکل در زمان. حضور فعال و پاسخگو در این برنامه و توجه به مسئولیت اجتماعی با رویکرد منطقه ای و محلی حائز اهمیت است.

از این منظر کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان های مددکاری اجتماعی در اختیار آحاد جامعه، ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی در ارتباط با معضلات اجتماعی است. و … مشکلات و کمک به درک شرایط در شرایط بحرانی، شناسایی مناطق و مراکز تروما و انجام مداخلات تخصصی برای دسترسی برابر به خدمات اجتماعی، ایجاد زمینه برای مشارکت افراد و سازمان های مردم نهاد، جایگزینی مداخلات روانی- اجتماعی. قبل از مداخله قضایی و پلیسی از جمله اهداف و اصول اورژانس اجتماعی است.

با این تفاسیر می توان گفت: زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف فامیلی شدید، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی یا اقدام به خودکشی دارند، کودکان کار و بی سرپرست، شوهران بدسرپرست. فرزندان. افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از خانه و سایر افراد در شرایط بحرانی از جمله افرادی هستند که واجد شرایط دریافت خدمات هستند.

اقدامات اجرایی این برنامه شامل بستری، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص است که در مرحله پذیرش از طریق خط 123 اورژانس اجتماعی، اورژانس اجتماعی سیار و سایر مراکز اجتماعی اعلام یا هدایت می شود. سازمان. در حوزه های مختلف قضایی، حقوقی و سایر نهادها انجام می شود.

مرحله خدمات تخصصی نیز شامل خدمات مددکاری اجتماعی، خدمات روانشناسی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی است و این خدمات به دو صورت سرپایی یا حمایتی ارائه می شود.

در مرحله تخلیه، بسته به شرایط مشتریان و خدمات ارائه شده، تخلیه مناسب انجام می شود. اتحاد خانواده مهمترین هدف این مراکز است. در مرحله پیگیری پس از ترخیص، مددکار اجتماعی مرکز موظف است پیگیری های لازم پس از ترخیص را به صورت حضوری و حضوری انجام دهد.

انتهای پیام

جادوگران

The post درباره ‘فوریت های اجتماعی’ بیشتر بدانید. اولین بار در پاتوق دانلود ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید