دستور رئیس کل نظام پزشکی برای نظارت بر وضعیت مشمولان از جامعه پزشکی


رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای از معاونت انتظامی این سازمان به عنوان مسئول کمیته پیگیری خواستار ارائه گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان جامعه پزشکی و پیگیری شد. در زمان آزادی آنها

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رای زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای معاون پلیس آگاهی کمیته ردیابی بازداشت شدگان جامعه پزشکی را مسئول کمیته رهگیری بازداشت شدگان جامعه پزشکی کرد.

در این نامه خطاب به خردمند جانشین نیروی انتظامی این سازمان آمده است: با توجه به لزوم رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت همکاران آسیب دیده سازمان نظام پزشکی کشور در حوادث اخیر، جناب عالی به عنوان رئیس کمیته پیگیری لازم است در اسرع وقت گزارش کاملی از وضعیت این بستگان تهیه و اقدامات لازم برای آزادی هر چه سریعتر اعضای بازداشت شده جامعه پزشکی انجام شود. “

دیدگاهتان را بنویسید