رئیس فراکسیون حج و عبادت: اگر واکسن نصیب شما شده، واکسن دیگری را برای اعزام به حج امتحان کنید.
عربستان سعودی نیاز به تزریق دو دوز واکسن تاج دارد، اما سازمان حج و عبادت از نمازگزاران خواسته است برای پیشگیری بیشتر، دوز سوم واکسن تاج را تزریق کنند.

دیدگاهتان را بنویسید