رشد 15 درصدی صادرات محصولات طبیعی و سنتی


به گزارش خبرگزاری مهر سامانه سمیعی گفت: اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در سال 1401 در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای توسعه و ترویج مصرف فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، تولید داخلی در منطقه و سایر کشورهایی که خواهان واردات کالای ایرانی هستند، سیاست هایی را برای ارتقای صادرات محصولات مذکور اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه سیاست های تشویقی منجر به افزایش صادرات محصولات طبیعی، سنتی و مکمل نسبت به سال های گذشته شده است، گفت: صادرات محصولات طبیعی و سنتی در 7 ماهه نخست سال 15 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همان دوره در سال 1400. است.
سمیعی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی برای افزایش صادرات یکی از برنامه های اولویت دار اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو است، بنابراین هدف افزایش صادرات به بازارهای جهانی با تسهیل فرآیندهای اجرایی قابل دستیابی است. .

دیدگاهتان را بنویسید