روحیه ایثارگری دفاع مقدس در کار امروز داوطلبان هلال احمر


به گزارش خبرگزاری مهر، ژاکوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر میزبان دبیرکل جمعیت حمایت از مجروحان شیمیایی گفت: ۸ سال و چگونه مردم بی گناه سردشت ایستادند و پیروز شدند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر اضافه کرد: امروز فعالیت مددکاران و داوطلبان جمعیت هلال احمر نشان از روحیه ایثارگری است که در دوران جنگ تحمیلی بر جوانان این منطقه مرزی حاکم شد. “

در پایان این جلسه دبیرکل جمعیت حمایت از مجروحان شیمیایی با پوشیدن لباس هلال احمر به عضویت داوطلبانه جمعیت در آمد.

دیدگاهتان را بنویسید