زمان رفع فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است


رحمت الله نوروزی: باید در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته می شد که با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و بسیاری از این فضا امرار معاش می کنند، سازوکاری را تعریف کنند تا کسانی که کار، درآمد و معیشتشان در این فضا تامین شود. راه، دستت درد نکنه

کتول نماینده علی آباد درباره تصمیم رفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی گفت: مهلت آن باید توسط خود شورای عالی فضای مجازی تعیین شود و در مجلس مطرح نشده است.

به گزارش ایسنا، رحمت الله نوروزی نماینده مجلس یازدهم در گفت وگویی در جریان انتخابات گفت: باید در شورای عالی فضای مجازی تصمیم می گرفتند که با توجه به مشکلات موجود و اینکه خیلی ها در این فضا زندگی می کنند. باید سازوکاری تعریف شود تا کسانی که شغل، درآمد و معیشتشان از این طریق تامین می شود، آسیب نبینند. تا بتوانند مکانیزمی را تعریف کنند. هم برای شبکه هایی که قبلا استفاده شده اند و هم برای پلتفرم های داخلی.

وی درباره تصمیم رفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی گفت: مهلت آن باید توسط خود شورای عالی فضای مجازی تعیین شود و در مجلس مطرح نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید