سران قوا بر برخورد سریع و دقیق با موارد حوادث اخیر تاکید کردند


توسعه تعاملات قوای سه گانه و هم افزایی تمامی ارکان نظام حکومتی در جهت برون رفت از مشکلات موجود و پیشرفت کشور مهمترین دستور کار نشست سران سه قوه در روز شنبه بود که به همت شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. رئیس جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی.

سران قوا در جلسه عصر امروز با بررسی وضعیت کنونی کشور بر برخورد سریع و دقیق با موارد آخرین اغتشاشات تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، توسعه تعاملات قوای سه گانه و هم افزایی همه ارکان نظام حکمرانی در راستای برون رفت از مشکلات موجود و پیشرفت کشور مهمترین دستور کار نشست سران سه کشور است. اختیارات روز شنبه به میزبانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور.

سران کشور در این جلسه روند تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت را مورد بحث و بررسی قرار دادند و رئیس جمهور از تکمیل این برنامه در آینده نزدیک و ارائه آن به شورای اسلامی در موعد مقرر خبر داد.

رئیس جمهور در این دیدار همچنین به تشریح سفر خود به قزاقستان و شرکت در ششمین اجلاس سران سیکا پرداخت و به ظرفیت های فراوان همکاری های اقتصادی و زمینه های تعامل با کشورهای آسیایی اشاره و از تلاش دولت برای توسعه روابط در این حوزه خبر داد.

در پایان این دیدار سران سه قوه بر برخورد سریع و دقیق با موارد اغتشاشات اخیر تاکید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید