«سلام فرمانده» به لبنان می رود
به گزارش پایگاه خبری العهد، سرود این فرمانده در بسیاری از کشورها از جمله سنگال، کشمیر، فلسطین، سوریه، لبنان و عراق خوانده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید