قطار فیلترینگ به Google Translate رسیده است


دسترسی به سرویس Google Translate برای کاربران خانگی مسدود شد. به احتمال زیاد فیلترینگ گوگل ترنسلیت نیز پس از محدودیت های شب گذشته اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرآنلاین، دسترسی کاربران خانگی به سرویس مترجم گوگل مسدود شده است.

به احتمال زیاد فیلترینگ گوگل ترنسلیت نیز پس از محدودیت های شب گذشته اتفاق افتاده است.

دیشب برخی از سرویس های گوگل از جمله گوگل پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل و امروز گوگل مپ فیلتر شدند.

دیدگاهتان را بنویسید