قیمت هر متر خانه در تهران به 43 میلیون و 724 هزار تومان رسید


بر اساس اعلام بانک مرکزی در مهرماه امسال متوسط ​​قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل ۱.۲ و ۳۸.۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، گزارش توسعه بازار مسکن در شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می دهد در مهرماه تعداد معاملات انجام شده 5.4 هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 10 فقره بوده است. 2.1 درصد کاهش نشان می دهد و توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر اساس قدمت بنا نشان می دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 28.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

گران ترین قیمت خانه در تهران چقدر است؟

این در حالی است که در بین مناطق 22 گانه تهران، بیشترین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 1 88 میلیون و 330 هزار تومان و کمترین آن در منطقه 18 با 21 میلیون و 300 هزار تومان است که هر کدام با 26.8 1 درصد افزایش در منطقه 1 و 40 در منطقه 1 و 40 به میزان 26.8 درصد افزایش یافته است. 18.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده نسبت به قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه امسال نیز نشان می دهد که واحدهای مسکونی در محدوده قیمتی 30 تا 35 میلیون تومان برای هر مترمربع بنا با سهم 12.2 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و محدوده قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون تومان با سهم 11 و 10.9 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در مهر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان می دهد که واحدهای مسکونی به ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان با سهم 14.6 درصدی. بیشترین سهم از معاملات را تشکیل می دهند.

وضعیت اجاره خانه در تهران

همچنین توزیع معاملات مسکونی بر اساس مناطق شهری در شهر تهران نشان می دهد که منطقه 5 با 15 درصد از کل معاملات، بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.9 و 46.8 درصد رشد نشان می دهد.

بانک مرکزی: قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان رسید.
بانک مرکزی: قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید