ما استفاده از زور را برای حل مشکل تایوان بعید نمی دانیم


سخنگوی بیستمین کنفرانس حزب کمونیست چین اعلام کرد که کشورش توسل به زور را برای حل مسئله تایوان بعید نمی داند، بلکه تنها این گزینه را در برابر تلاش برای تقسیم جزیره یا دخالت خارجی در آن می داند.

سخنگوی بیستمین کنگره حزب کمونیست چین اعلام کرد که کشورش توسل به زور را برای حل مسئله تایوان بعید نمی داند.

به گزارش ایسنا، سون یه لی، سخنگوی بیستمین کنگره حزب کمونیست چین گفته است که کشورش قصد استفاده از زور برای حل مسئله تایوان را ندارد، بلکه تنها در مقابل تلاش برای جدایی این جزیره این گزینه را بررسی می کند. یا ظهور دخالت خارجی در آن.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش از آغاز بیستمین کنفرانس حزب حاکم چین گفت: ما قول نمی دهیم که از زور استفاده نکنیم، می توانیم تمام اقدامات لازم را در برابر مداخله قدرت های خارجی و علیه تعداد بسیار کمی از نیروهای تجزیه طلب انجام دهیم. حمایت از استقلال تایوان و فعالیت های جدایی طلبانه آن. ما آن را برای خود نگه می داریم.

این مقام چینی گفت: این رویکرد به هیچ وجه علیه مردم تایوان نخواهد بود زیرا هدف پکن حفظ چشم انداز بازگشت ادغام صلح آمیز جزیره به سرزمین اصلی چین است.

دیدگاهتان را بنویسید