ما در حال افزایش اقدامات خود علیه عملیات فلسطینی ها هستیم


بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در جریان بازدید از شهرک گوش اتزیون به همراه تعدادی از وزرا و دیگر مقامات نظامی و غیرنظامی گفت: وظیفه نیروهای اسرائیلی برقراری امنیت و رفع تهدیدات است و ارتش وظیفه دارد انجام این کار ما در حال افزایش اقدامات خود علیه عملیات فلسطینی ها هستیم.

وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که این رژیم تدابیر خود را علیه عملیات فلسطینی ها افزایش خواهد داد.

به گزارش ایسنا، بنی گانتز وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از شهرک گوش اتزیون به همراه تعدادی از وزرا و دیگر مقامات نظامی و غیرنظامی گفت: وظیفه نیروهای اسرائیلی برقراری امنیت و رفع تهدیدات و ارتش است. ما در حال تشدید اقدامات خود علیه عملیات فلسطین هستیم.

در همین راستا بنی گانز با انتقاد از اظهارات ضحافه گولون، رئیس حزب مرتس، گفت: ما در شرایط امنیتی حساسی قرار داریم و همه مسئولان باید در این زمینه به مسئولیت خود عمل کنند. رهبران و سربازان ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل از حمایت کامل برای انجام ماموریت های خود و تامین امنیت شهروندان اسرائیلی برخوردارند. این وضعیت در مورد اقدامات مربوط به تیراندازی وجود دارد که تنها توسط رئیس ستاد و فرماندهان بدون دخالت سیاسی تعیین می شود و همچنین با توجه به نظرات امنیتی در مورد توافقنامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان.

زهافه غلون پیش از این گفته بود: وزیر دفاع اسرائیل باید سربازان ارتش را در کرانه باختری کنترل کند زیرا شاهد افزایش تعداد کشته‌های فلسطینی‌ها هستیم.

وی گفت: شهرک نشینان علیه فلسطینی ها شورش می کنند و این وضعیت را بدتر می کند. ارتش از شهرک نشینان حمایت می کند و این اقدامی تحریک آمیز است. هر کسی که پیشنهاد ورود نیروهای بیشتر به سرزمین های فلسطینی را می دهد باید بداند که این منطقه وارد تنش های غیرضروری خواهد شد. شهرک نشینان باید جدی گرفته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید