مد آندروژنیک چیست؟اصطلاح آندروژن از کلمه لاتین “androgyne” گرفته شده است که ترکیبی از خصوصیات بدنی یک مرد و یک زن را توصیف می کند.

دیدگاهتان را بنویسید