مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا 15 تیرماه تمدید شد
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز: صاحبان مشاغل مهلت تسلیم اظهارنامه پانزده روز می باشد که این افزایش تا 24 تیر 1401 تمدید شد.

دیدگاهتان را بنویسید