هیوندای و شهر 34000 نفری با تمام امکانات رفاهی; از کارخانه تا بیمارستان (+ فیلم و عکس)
هیوندای آنقدر بزرگ است که به عنوان یک شهر کوچک فعالیت می کند و دارای بیمارستان، شبکه جاده، آتش نشانی و اورژانس، بندر و تصفیه خانه است.

دیدگاهتان را بنویسید