وزیر کار: نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگر هفته آینده اعلام می شود
حجت الله عبدالملکی: اقدامات انجام شده برای جامعه کارگری در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید