پایان سکونت در «قاسم آباد» همدان


یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی، پیدایش زاغه ها در نتیجه رشد سریع و بی برنامه شهرها است. این مشکل در کشور ما نیز وجود دارد، چرا که امروزه در کنار شهرهای بزرگ، در استان همدان نیز چنین پدیده ای مشاهده می شود. در این گزارش به بررسی محله ای در همدان پرداختیم تا ببینیم چگونه ساختاری منسجم و هویت محور با نگاهی تقلیل گرایانه و صرفا کالبدی به هیچ تبدیل می شود. جایی به نام «قاسم آباد».

بسیاری از ساکنان شهر همدان با شنیدن نام «قاسم آباد» به فکر مصالح ساختمانی و تولید کاشی و سرامیک می افتند و فراموش می کنند که پشت این مغازه های مصالح ساختمانی پارچه ای است که زندگی در آن جریان دارد و هویتی وجود دارد. که پارچه «قاسم آباد» آن را از هر نوع پارچه دیگری متمایز می کند و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. «قاسم آباد» هویتی مستقل دارد و الحاق آن به شهر خطرناک و بحران‌زا بود، هویت یک بافت را از بین برد و به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح عوارض دیگری را به دنبال داشت.

دیدگاهتان را بنویسید