کارگران بازنشسته: چگونه با «افزایش ده درصدی دستمزد» زندگی کنیم؟
ظاهرا سازمان برنامه و بودجه و برنامه نویسان دولت می خواهند تصمیمات مربوط به حقوق شورای عالی کار در حوزه کارمندان و بازنشستگان را به حداقل دستمزد محدود کنند و تصمیم گیری را به صورت غیرقانونی و غیرمتعارف به واسطه ها و سایر سطوح دستمزد دولتی محول کنند. .

دیدگاهتان را بنویسید