کشور به امید خدا رها شده است


عباس عبدی نوشت: دولت قبل در امور خارجی، داخلی، رسانه ای، فرهنگی، اقتصادی ایده هایی (خوب، بد یا ناقص) داشت و سعی در اجرای آن داشت، اما سایر بخش ها مانع شدند و دستشان بسته شد. از سوی دیگر، دست دولت جدید برای انجام کار باز است، اما نه تصوری دارد، نه انسجامی و نه توانایی اجرا دارد. کشور به امید خدا رها شده است.

عباس عبدی: کشور به امید خدا رها شده است

دیدگاهتان را بنویسید